Agrosector in Leudal

Beleef de agrosector in Leudal

De agrarische sector dichter bij de mensen brengen. En andersom. Dat is een belangrijke doelstelling van Loeren bij de Boeren. Daarom opent een aantal ondernemers in Leudal op zondag 24 april zijn deuren voor geïnteresseerden. Een fraaie fietstocht van ca. 20 kilometer brengt mensen langs diverse boerenbedrijven. Het is een belevenis op zich. Alle zintuigen worden die dag aangesproken. Daarnaast staat deze zesde editie van Loeren bij de Boeren in het teken van Europees Landbouwbeleid en diens wet- en regelgeving. De fietstocht door het mooie, Limburgse platteland brengt mensen bij Melkveehouderij en activiteitenboerderij “Het Hobbyschuurtje” Rietjens in Haler, Varkenshouderij Jenniskens in Hunsel, Plantenkwekerij Verhaag in Ell, Zorgboerderij “De Meysebergh” Rutjes in Hunsel, Melkveehouderij van Gestel in Haler, Gemengd bedrijf Driessens in Molenbeersel (B) en Legpluimveehouderij Mousset in Haler.

Ontwikkelingen sector
De agrarische sector heeft zich de laatste jaren in hoog tempo ontwikkeld en vernieuwd. Met name op het gebied van verantwoord ondernemen, innovatie en duurzaam produceren is de agrarische sector onderscheidend. Ondernemers zijn hier trots op en laten graag zien wat er allemaal op hun bedrijven gebeurt. Mensen kunnen op zondag 24 april van dichtbij kennis maken met de boer en zijn Limburgse en Belgische agrarische producten. Een programma voor jong en oud!
Voor kinderen zijn er speciale doe-activiteiten en een kleurwedstrijd. Bezoekers krijgen informatie van de boeren en boerinnen zelf, maar kunnen ook via gewasborden en stands meer informatie verkrijgen over de diverse gewassen op de akkers.

Aandacht voor Europees Landbouwbeleid
Dit jaar is er speciale aandacht voor het Europese Landbouwbeleid met name de verschillen die er nog steeds zijn tussen Europese landen. Wat toegestaan of juist verboden is in Nederland is niet automatisch toegestaan of verboden in België. Wel één Europa maar nog steeds geen uniforme wet- en regelgeving voor alle Europese landen. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie maar ook voor niet eenduidige kwaliteit en kwaliteitseisen ten aanzien van producten. Hoe komt dit? Wat betekent dit voor de producenten en de consumenten? Kom voor de antwoorden naar Loeren bij de Boeren.

Beleef op zondag 24 april het moderne, Limburgse platteland met verrassende tussenstops bij de deelnemende ondernemers en hun mooie boerderijterrassen. Maak kennis met het Midden-Limburgse platteland, met haar beken, grindplassen, weiden, akkers en prachtige bos- en heidegebieden. U kunt starten bij een bedrijf naar keuze. Bij alle deelnemende bedrijven liggen gedetailleerde fiets- en autoroutes klaar. Deelname is gratis!