Rundveehouderij familie Houben

Rundveehouderij familie Houben, Waarderweg 85, Sint Odiliënberg

Lakenvelder Runderen en Agrarische Natuur

Henk en Marjo Houben, broer en zus, zijn hobbyboeren en houden aan de Waarderweg 85 in St. Odiliënberg een kleine kudde Lakenvelder runderen. De Lakenvelder behoort tot de zeldzame rundveerassen. In Nederland worden ca. 3350 volwassen vrouwelijke (fok)dieren gehouden (bron: SZH juli 2017).

Tot 2004 had Marjo samen met haar vader een melkveebedrijf met MRIJ melkkoeien. Vader heeft tot zijn 78ste jaar gemolken. In 2004 werd na een klein bedrijfsongeval van vader besloten te stoppen met melken.

Het was voor ons allen duidelijk dat stoppen met melken niet zou betekenen dat er geen koeien meer gehouden zouden worden. Hobbymatig zouden nog een aantal zoogkoeien worden gehouden. In overleg met onze dierenartsen en enkele houders van Lakenvelders werd gekozen voor Lakenvelder zoogkoeien. Zo ondersteunen we dus de instandhouding van een van de zeldzame rassen en hebben we gedurende een deel van jaar iets moois in de wei lopen.

Graag willen wij u tijdens Loeren bij de Boeren verder informeren over de Lakenvelder koeien. Dit doen we samen met de Vereniging Lakenvelder Runderen die tijdens Loeren voor de Boeren een informatiestand inrichten op onze boerderij.

Naast informatie over de Lakenvelder kunt u op ons bedrijf terecht voor informatie over:
• Agrarische Natuur. Sinds 2018 hebben wij een gedeelte van onze grond omgezet naar agrarische natuur en participeren wij in de Midden-Limburgse Coöperatie Boeren met Natuur.
• Asbestsanering. Een project dat wij in 2018 afgesloten hebben.
• Burkino Faso, een activiteit van de LLTB voor het ondersteunen van boerinnen in Burkina Faso.

Tijdens Loeren voor de Boeren is er op ons bedrijf koffie met vlaai of een broodje of fris te verkrijgen. Ook zijn er activiteiten voor kinderen.