Waterschap Limburg

Waterschap Limburg, met de omgeving voor de omgeving

Waterschap Limburg zorgt voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Om onze doelen te bereiken werken we nauw samen met de agrarische sector. Niet zo vreemd, want voor agrariërs is voldoende schoon water heel belangrijk.

1.400 Stuwen zorgen ervoor dat het water in de beken op peil blijft. Door slim te maaien zorgen we ervoor dat de beek in de zomer meer water vasthoudt en dat bij hevige regenval het water sneller weg kan. Dat is goed voor de gewassen en voorkomt natte akkers.

Ook werken we samen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. We adviseren agrariërs over wat zij kunnen doen om het water schoon te houden.

Ga voor meer informatie naar: https://www.facebook.com/waterschaplimburg/ of
www.waterschaplimburg.nl